Category Archives: Thông tư, nghị định, quy định của Việt Nam

Blog

Home      Blog

hàng cấm nhập khẩu

DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM NHẬP KHẨU

DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ) Danh mục này áp dụng cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa mậu dịch, phi mậu dịch; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại khu vực biên giới; hàng hóa viện…

Xem thêm

0786 22 66 88